INVOLVED

Je socialna integracija ljudi, ki so izključeni iz trga dela in potisnjeni na rob družbe – pomagati jim s prostovoljnim udejstvovanjem in novimi oblikami zaposlitve.

Ozadje projekta

S projektom INVOLVED želimo dati novo perspektivo ljudem, ki so zaradi bolezni, določene starosti, socialnih življenjskih ovir, telesnih in duhovnih obolenj izgubili delovno mesto in so v nevarnosti, da jih družba izključi. Hiter tehnični razvoj je spremenil tudi oblike dela in z njim povezane zahteve – vedno več ljudi ni kos hitremu razvoju in so zato vrženi iz življenjskega tira. Ti ljudje potrebujejo našo podporo, da spet najdejo tla pod nogami. Ne smejo ostati na robu naše družbe, spadajo k nam in med nas.

Projekt INVOLVED želi tem ljudem dati priložnost!

Cilji projekta

Ustanovitev mreže Alpe Jadran Caritas

Socialno izključevanje in revščina ne poznata meja. Zato se s projektom INVOLVED Caritas ustanove Koroške, Slovenije in Štajerske, čutimo povezane in zato smo se skupaj odločile za močno Alpe-Jadran mrežo. Skupno želimo izmenjavati izkušnje, se izobraževati, in tako biti kos socialnim izzivom in skupno oblikovati prihodnost. Skupaj želimo biti močni pri pomoči sočloveku.

Razvoj inovativnih nastavkov

Z razvojem zaposlitvenih ukrepov želimo ljudem, ki so izključeni iz trga dela in v nevarnosti, da jih družba izrine, dati možnost, da se vrnejo v družbeno sredino. Zato moramo poznati potrebe in okvire teh ciljnih skupin, ki jih skupno s strokovnjaki zbiramo in analiziramo.

Socialna integracija preko prostovoljstva

S prostovoljnim delom želimo opogumiti ljudi. To jim bo pomagalo k stabilnosti in varnosti, ter jim prineslo občutek za skupnost in spoštovanje drug drugega. Kot prostovoljci imajo odgovornost, da na novo izkusijo MI-zavest, in občutijo, kaj pomeni živeti v skupnosti in se v njej aktivno udejstvovati.

Ukrepi

 • Pripravljamo skupni Mission-Statement – to je osnova za našo čezmejno Caritas mrežo.
 • Poročamo o potrebah prizadetih ciljnih skupin in pri tem upoštevamo regionalne posebnosti.
 • V okviru izobraževalnih in inovativnih delavnic razvijamo z neodvisnimi regionalnimi poznavalci inovativne zasnove za rešitve, da bi tako omogočili nove oblike zaposlovanja.
 • Poročamo o primerih dobre prakse v regijah.
 • Izdelujemo spisek ukrepov s smernicami za ravnanje uradnih konkretnih poznavalcev.
 • Naš cilj je, v konkretnih regionalnih projektih nove zasnove skupno s prizadetimi ciljnimi skupinami v okviru projekta o prostovoljstvu uresničiti in si iz tega pridobiti nova spoznanja.

Čezmejna dodana vrednost

Z izzivi časa se želimo soočiti preko meja. Sosednje Caritas ustanove bodo na ta način postale partnerice, ki skupno spoznavajo regionalne posebnosti, sprejemajo izzive in odprta vprašanja ter poglobijo soudeležbo regionalnih poznavalcev. Vzpostavitev medregionalne mreže bo omogočila čezmejno ukrepanje v vsakdanu. Primeri dobre prakse (Best Practice) skrbijo za izmenjavo znanja in krepijo projektne partnerice.

Z vključitvijo javnih institucij in drugih nevladnih organizacij želimo pridobiti boljši vpogled v regije in njihove okvire. To bo olajšalo presojanje položaja ljudi na robu naše družbe in omogočilo razvoj nujno potrebnih ukrepov.

Trajnostni učinek
našega projekta

Našo čezmejno mrežo želimo oblikovati trajnostno. Dolgoročno sodelovanje naj omogoča razvoj ukrepov in prinese izboljšave v delovni vsakdanjik. Skupno z sodelavci in sodelavkami v regiji želimo delati inovativno in se s prvimi konkretnimi zaposlitvenimi ukrepi aktivno spoprijeti z bodočimi izzivi. Pilotni projekti se nadaljujejo tudi po izteku našega skupnega projekta. Rezultati naj neposredno učinkujejo na bodoče ponudbe na tem področju.

Projektni partnerji

 • Caritas Kärnten (Avstrija) – vodilni partner
 • Caritas Graz-Seckau (Avstrija)
 • Slovenska karitas (Slovenija)
 • Nadškofijska karitas Maribor (Slovenija)
 • Škofijska Karitas Celje (Slovenija)

Hard Facts

Skupni proračun projekta: 756.197,41 EUR
Subvencije od EFRE: 642.767,78 EUR
Trajanje projekta: 01.09.2018 – 31.07.2021

Projekt Timeline

07 / 2019
Opredelitev ciljne skupine

Opredelitev prizadetih ciljnih skupin

08 / 2019
Mission Statement

Skupni Mission Statement Caritas organizacij

09 / 2019
Izmenjava sodelavk in sodelavcev

Do septembra 2019 bo skupno 15 sodelavk in sodelavcev projektnih partnerjev sodelovalo pri tej izmenjavi

09 / 2019
Okvirni pogoji naše ciljne skupine

Raziskava pravnih & institucionalnih okvirov izbranih ciljnih skupin

06 / 2020
Objava študije

Objava raziskave o potrebah izbranih ciljnih skupin v posameznih regijah in izvajanje delavnic za regionalne poznavalce

07 / 2020
Delavnice inovativnosti

Na sporedu so tri delavnice inovativnosti z ozirom na trenutne teme: inovativne nove oblike zaposlovanja; spodbujajoči in motivacijski modeli za prizadeto ciljno skupino; spremljanje in oskrba ciljne skupine

09 / 2020
Razvoj koncepta regionalnih zaposlitvenih ukrepov

Razvoj koncepta regionalnih zaposlitvenih ukrepov

11 / 2020
Izvajanje ukrepov za zaposlovanje

Start regionalnih pilotnih projektov

07 / 2021
Evalvacijsko poročilo

Evalvacijsko poročilo zaposlitvenih ukrepov

08 / 2021
Zaključek projekta

Zaključek projekta avgust 2021

07 / 2019
Opredelitev ciljne skupine

Opredelitev prizadetih ciljnih skupin

08 / 2019
Mission Statement

Skupni Mission Statement Caritas organizacij

09 / 2019
Izmenjava sodelavk in sodelavcev

Do septembra 2019 bo skupno 15 sodelavk in sodelavcev projektnih partnerjev sodelovalo pri tej izmenjavi

09 / 2019
Okvirni pogoji naše ciljne skupine

Raziskava pravnih & institucionalnih okvirov izbranih ciljnih skupin

06 / 2020
Objava študije

Objava raziskave o potrebah izbranih ciljnih skupin v posameznih regijah in izvajanje delavnic za regionalne poznavalce

07 / 2020
Delavnice inovativnosti

Na sporedu so tri delavnice inovativnosti z ozirom na trenutne teme: inovativne nove oblike zaposlovanja; spodbujajoči in motivacijski modeli za prizadeto ciljno skupino; spremljanje in oskrba ciljne skupine

09 / 2020
Razvoj koncepta regionalnih zaposlitvenih ukrepov

Razvoj koncepta regionalnih zaposlitvenih ukrepov

11 / 2020
Izvajanje ukrepov za zaposlovanje

Start regionalnih pilotnih projektov

07 / 2021
Evalvacijsko poročilo

Evalvacijsko poročilo zaposlitvenih ukrepov

08 / 2021
Zaključek projekta

Zaključek projekta avgust 2021

Naši partnerji se na kratko predstavljajo

Partnerji iz Avstrije in Slovenije

Caritas

Caritas Kärnten (Avstrija) – vodilni partner

Caritas na Koroškem vrši poslanstvo katoliške Cerkve: služiti revnim in se zavzemati za solidarnost in pravičnost na svetu. Naša osrednja naloga je, zaznati revščino v njenih različnih oblikah in ukrepati.

Na socialnem, zdravstvenem, vzgojnem, izobraževalnem in zaposlitvenem področju delujemo v okviru danih pogojev za uspešno življenje koroškega prebivalstva. V smislu našega osnovnega poslanstva si prizadevamo za služenje na javnem področju in kot civilna pobuda.

Pozorni smo na človeško stisko in izključevanje iz družbe in se zavzamemo za prizadete. Prizadevamo si socialne, politične, kulturne, ekološke in ekonomske strukture razvijati naprej, da bi služile pravični družbi in to v skupni odgovornosti. To si postavljamo tudi za naš cilj s projektom »INVOLVED«.

Christina StaubmannVodja projekta
mag. Christina Staubmann, MBA

Kathrin JanachProjektni menedžment
Kathrin Janach, MA

Caritas Steiermark

Caritas Graz-Seckau (Avstrija)

Caritas škofije Graz-Seckau (ali Caritas Steiermark) je TISTA dobrodelna organizacija katoliške Cerkve na Štajerskem. Prizadevamo si za hitro in učinkovito pomoč ljudem v stiski. Pristopamo k revežem in jih spodbujamo k uporabi njihovih lastnih sposobnosti. Aktivno se lotimo pomembnih socialnih tem v naši družbi in skupaj z ljudmi iščemo rešitve. Dejavni smo na naslednjih področjih: »Pomoč za ljudi v stiski« doma in v tujini, »Oskrba & nega«, »Zaposlitev & materialna pomoč« ter »Izobrazba & medkulturnost«.

Skupaj s Caritas organizacijami v ostalih osmih avstrijskih škofijah rimskokatoliške Cerkve v Avstriji, tvori Caritas škofije Graz-Seckau avstrijsko Caritas in je s tem članica mednarodne Caritas, ki deluje po vsem svetu.

Projekt INVOLVED nam daje možnost, da s projektnimi partnerji (Ljubljana, Celje, Maribor, Koroška) čezmejno delujemo za rešitev ljudi, ki so v nevarnosti, da izpadejo iz družbe. Srčno se zavzemamo za ljudi, ki so zapostavljeni, da jim omogočimo socialno pomoč in jim s tem olajšamo dostop do redne zaposlitve. Skupaj z ljudmi, ki so oddaljeni od trga dela, iščemo poti, ki jim omogočajo uskladiti življenje in področje dela.

Bernhard SundlVodja projekta
mag. Bernhard Sundl
Monika KasslProjektna sodelavka
mag. Monika Kassl

Karitas

Slovenska karitas (Slovenija)

Slovenska karitas se je ustanovila leta 1990 kot dobrodelna organizacija katoliške Cerkve v Sloveniji. Od leta 1994 imamo status humanitarne organizacije in spadamo k nevladnim organizacijam (NRO) v Sloveniji. Naša centrala je v Ljubljani. Naša organizacijska struktura je sestavljena iz mreže šestih škofijskih Karitas organizacij in 444 župnijskih Karitas organizacij, ki so po vsej Sloveniji in delajo z roko v roki, in tako lahko hitro in učinkovito odreagirajo na potrebe ljudi. V Slovenski karitas je zaposlenih nad 100 ljudi in se angažira nad 10.000 prostovoljcev. Osnova našega delovanja je prostovoljno delo.

Nudimo številne programe socialne pomoči, kot tudi preprečevanje in rehabilitacijo zlorabe alkohola in mamil, imamo domove za matere, nudimo pomoč žrtvam trgovanja z ljudmi, z brezplačno ambulanto skrbimo za brezdomce in ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. Sodelujemo tudi na področju mednarodne humanitarne pomoči in pri razvojnih projektih v Aziji, Evropi in Podsaharski Afriki.

Danilo Jesenik JelencVodja projekta
Danilo Jesenik Jelenc

Karitas Maribor

Nadškofijska karitas Maribor (Slovenija)

Nadškofijsko karitas Maribor (NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve.

Aktivni smo na področjih humanitarnega dela in socialne podpore. Zaposlujemo 30 poklicnih sodelavcev in sodelavk in 1200 prostovoljcev in prostovoljk. Socialno varstveni programi, ki jih izvaja NŠKM, so: Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, Terapevtsko-pripravljalni center, Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico, Materinski dom Mozirje-Žalec in Svetovalnica. Nudimo tudi podporo pri negi starejših in oskrbi ljudi s posebnimi potrebami.

Projekt INVOLVED nam daje možnost, da dobimo nove izkušnje v sodelovanju s projektnimi partnerji. Gradimo mrežo Caritas Alpe-Adria in širimo prenos znanja. Projekt prispeva k izboljšanju pogojev za še boljše delo s prostovoljci v smeri socialnega vključevanja prizadetih.

Vodja projekta
Tjaša de Corti

Karitas Celje

Škofijska Karitas Celje (Slovenija)

Škofijska karitas Celje (ŠKC) deluje kot humanitarna in prostovoljska organizacija ter nevladna organizacija, ki pri svojem delu upošteva etične vrednote in načela Karitas. Naše poslanstvo je pomoč ljudem v stiski. Želimo pomagati ljudem v težavah in dobiti konkretne odgovore na njihovo individualno stisko. Na človeka gledamo celostno in mu nudimo materialno in nematerialno pomoč kot tudi skrb za telesno, duhovno in duševno blagostanje. Za hitro in učinkovito pomoč se povezujemo z drugimi civilnimi organizacijami in javnimi službami. Prizadevamo si to mrežo krepiti v korist nemočnih in zapostavljenih.

Projekt INVOLVED je za nas priložnost, dobiti izkušnje v mednarodnem sodelovanju in medregionalnem izpopolnjevanju. Kooperacija omogoča izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in ustvarja nove in primerne ponudbe za integracijo ljudi v stiski.

Saraja SpecVodja projekta
Saraja Špec
Helena GolobProjektna sodelavka
Helena Golob

Novice

Aktualne novosti o projektu

Finančna podpora

Projekt podpirajo v okviru kooperacijskega programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija Evropski sklad za regionalni razvoj, dežela Koroška in dežela Štajerska.

Interreg Logo
Land Kärnten
Land Steiermark